Groepshulpverlening

De term groepshulpverlening zegt het eigenlijk al. Je neemt een bepaalde hulpverleningsdienst af in groepsverband, maar hoe of wat verschilt per keer. Groepshulpverlening bij JMW is bestemd voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Doordat de deelnemers in een soortgelijke situatie zitten vinden ze steun, herkenning en erkennen bij elkaar.

Groepsgesprek

Mensen die met een probleem zitten hebben soms het idee dat zij de enige zijn in die situatie, maar door dergelijke groepshulpverleningstrajecten komen ze erachter dat dat niet zo is. Onderling vindt daarom ook een bepaalde vertrouwensrelatie plaats. Je komt met elkaar een stapje verder, deelt samen mogelijk verdriet, maar ook positiviteit en blijdschap. Op deze manier kom je meer tot rust en kan zo een traject helpend en troostend zijn. 
Wij bieden bij JMW verschillende gespreksgroepen aan, zoals: Verlies en Rouw, De Tweede Generatie en Levensverhalen schrijven

Verlies en Rouw 

Bij de verlies en rouwgroep staat het rouwproces centraal. In deze bijeenkomsten wordt stilgestaan bij het individuele proces dat iedereen doormaakt. Rouwen is een gezond proces en een normale reactie op een soms abnormale situatie. Daarbij is het complex, al helemaal met oud (vaak onverwerkt) leed, dat wij bij JMW vaker tegenkomen. Belangrijk bij deze groep is dat duidelijk wordt gemaakt dat verdriet bestaat, maar dat verdriet en het rouwproces voor iedereen anders is.  
De gespreksgroep voor nabestaanden zal gedurende een aantal maanden zes keer bij elkaar komen. Twee groepshulpverleners begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwen en veiligheid. 

De Tweede Generatie 

Jarenlang was er geen aandacht voor de zogeheten tweede generatie. Inmiddels is dat veranderd. De tweede generatie is grootgebracht door een generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En het oorlogsverleden van de ouders kan grote invloed hebben op het leven van hun kinderen. Kinderen van oorlogsgetroffenen zoeken vaak pas op latere leeftijd hulp, omdat ze zich bijvoorbeeld niet realiseren dat hun klachten gerelateerd zijn aan de oorlogservaringen van hun ouders, of vanuit een gevoel dat hun lijden er minder toe doet. Ze mogen het verdriet van de oorlog bijvoorbeeld niet van zichzelf toe-eigenen. Dit zorgt ervoor dat het plaatsen van die emoties alleen maar lastiger wordt, waardoor eenzaamheid een sluikend bijkomstig probleem is. Dit traject biedt daarom bij JMW een grote mate aan herkenning.  

Meer over de tweede generatie

In juni 2022 heeft JMW, samen met Pelita, het Nederlands Veteraneninstituut en ARQ, het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’ ondertekend.

Lees ook het onderzoek over de wensen en behoeften van de naoorlogse generatie, uitgevoerd door Leyden Academy.

Meer informatie over de tweede generatie: https://www.arq.org/kennis/naoorlogse-generaties  

Levensverhalen schrijven

Creativiteit is een krachtige tool om mensen te helpen bij het verwerken van ervaringen, problemen en emoties.
Gedurende deze bijeenkomsten worden deelnemers gestimuleerd om op een creatieve manier, en aan de hand van opdrachten, iets te schrijven over hun leven en wie ze zijn. Er wordt geen druk uitgeoefend om een bepaald resultaat te behalen, de deelnemer bepaalt zelf wat die schrijft binnen het onderwerp en ontwikkelt daarmee een eigen stijl. Het resultaat is een aaneenschakeling van gebeurtenissen in je elven, op deze manier creëer je een ‘mozaïek van je leven’.  
We lezen de geschreven stukjes aan elkaar voor, mits je dit wilt, en je ontvangt feedback van de groep en de groepshulpverlener waardoor erkenning en herkenning ontstaat.  

Doe mee en laat je verrassen door de kracht van creatief schrijven!

Zie onderstaande video waarin Esther, een van de groepshulpverleners van JMW, uitleg geeft over de verschillende groepen.

Hoe ziet het proces eruit?

Aanmelden

Stuur een mail naar spreekuur@joodswelzijn.nl met daarn je aanmelding voor de groep.

Contact

De groepshulpverlener van die specifieke groep zal contact met je opnemen en samen zullen jullie kijken of de deelname iets is voor jou en of het past bij jouw wensen, verwachtingen en behoeften.

De sessies

Het spreekt je aan en je hebt je opgegeven. De Verlies- en rouwgroep en de Tweede Generatiegroep omvatten ieder 6 bijeenkomsten van 2 uur per keer en bestaan uit ongeveer 6-8 deelnemers. De groep Levensverhalen schrijven komt 10 keer bij elkaar.

Contactgegevens

Stuur een e-mail of bel (elke werkdag van 9:00 - 13:00 uur) naar

088-1652200