Mantelzorg ondersteuning

JMW biedt zowel praktische als emotionele ondersteuning voor mantelzorgers.

Praktische ondersteuning 

Wij helpen je om tijdelijke zorg te vinden voor degene voor wie je mantelzorger bent, zodat je een pauze kan nemen en de dingen kan doen die je zelf nodig hebt. We leggen daarvoor onder meer contact met mantelzorgorganisaties. We helpen ook bij administratieve en financiële kwesties en aanvragen, en zoeken manieren om sommige taken te verlichten. Dat kan bijvoorbeeld door een vrijwilliger te vinden die af en toe boodschappen doet voor degene voor wie je zorgt, of andere vrijwilligerstaken doet. De praktische zaken waar wij je onder meer mee helpen zijn:  

  • Het aanvragen en regelen van zorg. 
  • Informatie verschaffen over verzekeringen. 
  • Het zoeken naar een passend zorgaanbod voor jou en de persoon voor wie je zorgt. 
  • Het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank
  • Het organiseren van, onder meer, persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing. 
  • Informatie over wetten, regels en voorzieningen (waaronder de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet). 
  • Het invullen van formulieren. 
  • Het bemiddelen tussen jou en je werkgever over de afstemming werk en zorg. 
  • Het op orde krijgen van de administratie 

Emotionele ondersteuning en advies

De maatschappelijk werkers en andere medewerkers van JMW bieden een luisterend oor en kijken behalve naar wat er praktisch gedaan kan worden ook naar jouw eigen belasting. We helpen je zo goed mogelijk daarmee om te gaan zodat je zowel voor je naaste als voor jezelf kan blijven zorgen. We bemiddelen eventueel tussen familieleden om de onderlinge verhoudingen en mogelijk ook de zorglast in goede banen te leiden. JMW brengt je ook in aanraking met lotgenoten, wat vaak een goede manier is om ervaringen uit te wisselen en erover te praten. 

Contactgegevens

Centraal aanspreekpunt voor mantelzorg ondersteuning is:

Yvonne Houweling
06-12507109

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden