JOKOS-dossiers en Lirokaarten

JOKOS-dossiers
Dit zijn dossiers die opgebouwd werden rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek Duitsland werden ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels.
De roof van deze inboedels werd aangeduid als M-Aktion (Möbel-Aktion), vandaar dat deze claims worden aangeduid als Möbel-claims of M-Claims. In de dossiers zitten geen persoonlijke documenten, maar documenten die met de claim te maken hebben, zoals aanvraagformulieren, berekenings-formulieren, verklaringen van erfrecht en in een aantal gevallen een Abnahmeverzeichnis of Inventarislijst. De Stichting Jokos was een samenwerkingsverband van een aantal joodse organisaties: de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Portugees-Israëlitische Gemeente, de Liberaal Joodse Gemeente en de Stichting Schadeloosstelling Joodse Oorlogsslachtoffers in Nederland. De Jokos-archieven worden in het Gemeentearchief van Amsterdam bewaard, maar zijn eigendom van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

NB: Eind 2009 is gebleken dat een aantal vermeldingen van Jokosdossiers ten onrechte op het Digitaal Monument staan. Houdt u er rekening mee dat, ondanks de vermelding niet altijd een dossier beschikbaar is. 

Inzage JOKOS-dossiers en digitalisering

Momenteel worden alle JOKOS-dossiers gedigitaliseerd. Daarmee zorgen wij ervoor dat deze dossiers ook voor toekomstige generaties behouden blijven en wordt eveneens de toegankelijkheid van dit belangrijke archief verbeterd. Vanwege dit proces van digitalisering is het momenteel niet mogelijk om inzage te krijgen in een van de JOKOS-dossiers. Na afloop van het digitaliseringsproces nemen wij weer aanvragen voor inzage van de dossiers in behandeling. Voor vragen over de JOKOS-dossiers kunt u zich wenden tot het spreekuur.

Inzage Liro-kaarten
Dit zijn kaarten waarop voorwerpen en geldbedragen werden geadministreerd die Joden tijden de Tweede Wereldoorlog moesten inleveren bij de Lippmann-Rosenthalbank.

De kaarten zijn na de oorlog gebruikt bij schadeclaims bij de Duitse regering. De dossiers die rondom deze claims zijn opgebouwd zijn vernietigd en daarmee ook de meeste Liro-kaarten. De ongeveer 3100 kaarten waarop geen claim kon worden gebaseerd zijn apart gehouden. Deze zijn in het gebouw van het Agentschap van het Ministerie van Financieën in de vergetelheid geraakt en daar in 1997 onbeheerd aangetroffen. De kaarten worden bewaard in het Nationaal Archief. De kaarten maken deel uit van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01).

De Liro-kaarten liggen ter inzage bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor inzage moet toestemming worden gevraagd bij het Nationaal Archief.

Nationaal Archief
afd. Onderzoek
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Vermeld in uw aanvraag naam, geboortedatum en zo mogelijk adres. U krijgt in twee tot drie weken antwoord op uw aanvraag.