JOKOS-dossiers en Lirokaarten

JOKOS-dossiers
Dit zijn dossiers die opgebouwd werden rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek Duitsland werden ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels.
De roof van deze inboedels werd aangeduid als M-Aktion (Möbel-Aktion), vandaar dat deze claims worden aangeduid als Möbel-claims of M-Claims. In de dossiers zitten geen persoonlijke documenten, maar documenten die met de claim te maken hebben, zoals aanvraagformulieren, berekenings-formulieren, verklaringen van erfrecht en in een aantal gevallen een Abnahmeverzeichnis of Inventarislijst. De Stichting Jokos was een samenwerkingsverband van een aantal joodse organisaties: de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Portugees-Israëlitische Gemeente, de Liberaal Joodse Gemeente en de Stichting Schadeloosstelling Joodse Oorlogsslachtoffers in Nederland. De Jokos-archieven worden in het Gemeentearchief van Amsterdam bewaard, maar zijn eigendom van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

NB: Eind 2009 is gebleken dat een aantal vermeldingen van Jokosdossiers ten onrechte op het Digitaal Monument staan. Houdt u er rekening mee dat, ondanks de vermelding niet altijd een dossier beschikbaar is. 

Inzage JOKOS-dossiers
Voor het verkrijgen van toestemming tot inzage van Jokosdossiers kunt u gebruik maken van het formulier op deze site. Inzage in de Jokosdossiers is alleen mogelijk voor betrokkenen zelf en familieleden tot in de vierde graad. Aanvragen van historici voor bijvoorbeeld onderzoek, van buren of vrienden van Joodse families worden niet gehonoreerd, tenzij de aanvrager schriftelijke toestemming heeft van een familielid tot in de vierde graad. Houdt u er rekening mee dat het ongeveer zes weken kan duren, voordat het dossier beschikbaar is voor inzage. Kik hier voor het formulier.
U kunt op de volgende manieren het JOKOS-dossier inzien:

  • U kunt het originele dossier inzien op het kantoor in Amsterdam. Daarvoor maakt u een afspraak met een maatschappelijk werker.
  • U kunt een scan van het dossier inzien op de kantoren in Arnhem, Rotterdam of Den Haag, eveneens in aanwezigheid van een maatschappelijk werker.
  • U kunt een scan van het dossier ontvangen, dit kost € 0,10 per scan. Om de privacy en veiligheid te garanderen, versturen wij dit via een beveiligd platform 'Jouw Omgeving'.
  • U kunt ook een papieren kopie per post ontvangen. In dat geval zijn wij genoodzaakt de kosten voor het kopieren - € 0,10 per kopie - en aangetekend verzenden bij u in rekening te brengen. 

Inzage Liro-kaarten
Dit zijn kaarten waarop voorwerpen en geldbedragen werden geadministreerd die Joden tijden de Tweede Wereldoorlog moesten inleveren bij de Lippmann-Rosenthalbank.

De kaarten zijn na de oorlog gebruikt bij schadeclaims bij de Duitse regering. De dossiers die rondom deze claims zijn opgebouwd zijn vernietigd en daarmee ook de meeste Liro-kaarten. De ongeveer 3100 kaarten waarop geen claim kon worden gebaseerd zijn apart gehouden. Deze zijn in het gebouw van het Agentschap van het Ministerie van Financieën in de vergetelheid geraakt en daar in 1997 onbeheerd aangetroffen. De kaarten worden bewaard in het Nationaal Archief. De kaarten maken deel uit van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01).

De Liro-kaarten liggen ter inzage bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voor inzage moet toestemming worden gevraagd bij het Nationaal Archief.

Nationaal Archief
afd. Onderzoek
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Vermeld in uw aanvraag naam, geboortedatum en zo mogelijk adres. U krijgt in twee tot drie weken antwoord op uw aanvraag.