Zegt het voort en breng uw levensverhaal in beeld.

Vertellen is delen, delen is samen dragen en samen dragen is samen zijn…

JMW is in 1996 een project gestart om diegenen, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in de gelegenheid te stellen hun levensverhaal - ervaringen van voor, tijdens en na de oorlog - op beeld vast te leggen. In 1998 is het project ook voor de naoorlogse generatie opengesteld.

“Wat ik nooit heb durven vertellen
aan mijn kinderen en wat zij
mij nooit hebben durven vragen,
is nu wel gelukt en ik voel me
hierdoor meer dan ooit met hen verbonden”

Het vertellen van uw verhaal kan u helpen uw leven in kaart te brengen. Vergeten herinneringen komen naar boven en maken uw levensverhaal compleet. U kunt de film gebruiken om bijvoorbeeld een brug te bouwen naar uw (klein)kinderen als gesproken testament. Het delen en doorgeven van uw persoonlijke geschiedenis biedt vaak een opening voor gesprek.

“Het was emotioneel en zwaar om mijn geschiedenis vast te leggen, 
maar ik ben nu trots en laat hiermee iets na voor mijn dierbaren.” 

“Hiermee heb ik een getuigenis afgelegd voor een ieder die het wil horen”.

Indien u het beeldmateriaal beschikbaar wilt stellen aan JMW, willen wij het graag in overleg met u gebruiken.

Voor verdere uitleg over hoe wij werken met het Levensverhaal in beeld en onze visie op dit project klik hier.
Indien u zich wilt aanmelden voor dit project dan kunt u een email sturen naar: spreekuur@joodswelzijn.nl