Joodse familierelaties

Van opvoeding tot oud worden

Van je familie moet je het hebben. Familie kan je steun en toeverlaat zijn, maar in elke familie is wel iets. In Joodse families zijn de relaties soms ingewikkeld. De oorlog heeft vaak grote gevolgen voor de overlevenden zelf, maar ook voor de volgende generaties. Bij JMW kunt u terecht voor gespreksgroepen en lezingen. Voor iedereen die zelf de oorlog heeft meegemaakt of na de oorlog is geboren en wil praten over familierelaties of er meer over wil leren.

Gemengde relaties

Uit onderzoek van JMW (2009) blijkt dat iets minder dan de helft van de Joden twee Joodse ouders heeft. Een kwart heeft alleen een Joodse moeder heeft en ruim een kwart alleen een Joodse vader. Minder dan 40% van de personen met een partner heeft een Joodse partner. Dit percentage is bovendien dalend: bij de volgende generaties, neemt dit aantal alleen maar af. Heeft u een niet-Joodse partner? Of bent u de niet-Joodse partner? JMW organiseert gespreksgroepen voor gemengde stellen. Ga in gesprek met anderen. U zult veel herkennen in de verhalen van anderen.

Joods opvoeden in een niet-Joodse omgeving

Met de komst van kinderen, verandert er veel. Wat wil je je kinderen meegeven? Wat geef je door en wat niet? Hoe belangrijk zijn de Joodse tradities voor jou? Laat je je zoon besnijden? Stuur je je kinderen naar een Joodse school? Vier je de Joodse feestdagen? Wil je weten hoe andere ouders dit doen? JMW organiseert gespreksgroepen voor ouders. Praat mee. Je zult veel herkennen. Het is fijn om te weten dat jij niet de enige bent met vragen over Joods opvoeden in een niet-Joodse omgeving. Voor stellen mét Joodse partner en zónder.

Ouder worden

Nederland telt een grote groep ouderen. Onder de Joodse bevolking is dit aandeel nog groter. In 2000 is het percentage Joodse ouderen (boven de 65 jaar) gestegen tot 21% (demografisch onderzoek, 2009). Een op de vijf Joden in Nederland was anno 2000 ouder dan 65 jaar. Veel van hen zijn heel vitaal zijn en zetten zich dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met kwetsbaarheden van het lichaam, de geest of sociale contacten. Ondanks dat horen zij erbij. Ouderen hebben vaak veel kwaliteiten, die zij kunnen gebruiken om anderen te helpen. Voor degenen die ondersteuning kunnen gebruiken, is JMW er. Denk bijvoorbeeld aan: de ouderenadviseur, hulp bij technologie, thuis wonen met hulp, of een vrijwilliger bij u thuis. Daarnaast biedt JMW ook allerlei activiteiten voor ouderen.

Contact

Neem contact op voor meer informatie en aanmelden. Wij  helpen u graag verder.