JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

Vanaf het moment van oprichting in 1946 heeft met name de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in de hulpverlening van JMW. Sinds de tachtiger jaren is het accent echter verbreed naar aandacht voor de naoorlogse generatie, identiteitsversterking en de ontwikkeling van groepen door het gehele land met als doel de mogelijkheden tot Joodse contacten te vergroten (netwerkontwikkeling).

Voor wie is JMW?

JMW is er voor iedereen met een Joodse achtergrond in Nederland. Iedereen met een Joodse vader, moeder of grootouder of met een Joodse partner kan een beroep doen op JMW.

Bestuur en toezicht

JMW werkt met een professioneel Bestuur, algemeen directeur en een Raad van Toezicht. De relatie met de Joodse gemeenschap is verankerd via een Gemeenschapsraad waarin, naast de drie Kerkgenootschappen, organisaties voor oorlogsgetroffenen, voor ouderen, voor jeugd en jongeren en voor Israëli's vertegenwoordigd zijn, alsmede sociaal-culturele organisaties. De Gemeenschapsraad heeft maximaal 22 leden.

Raad van Toezicht

De bestuurlijke organisatie van JMW is opgebouwd uit een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, en een Bestuurder. De Raad van Toezicht hanteert bij haar toezichthoudende taak de uitgangspunten van good governance. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland.
Klik hier voor de samenstelling van het management team en de Raad van Toezicht.

Ontwikkeling

JMW is constant in beweging, om mee te gaan met de tijd en om tegemoet te blijven komen aan de behoefte van de doelgroep. Voor de periode 2023-2027 is een strategisch plan opgesteld onder de noemer, 'Sturen op veerkracht en verbinding'. Deze kunt u inzien via deze link.

Facilitair

U kunt ook vergaderruimtes huren bij JMW, klik hier.