Donaties Benjamin

Op verzoek van de Benjamin lezersenquête is besloten om de Benjamin zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit impliceert dat wij onze 10.000 abonnees geen abonnementsgeld vragen, maar wel een beroep doen op hun vrijgevigheid. Jaarlijks wordt twee keer een OLA (acceptgiro) ingestoken in de Benjamin. De opbrengst van deze fondsenwerving komt volledig ten goede aan de ontwikkeling en uitgave van de Benjamin. Omdat de Nederlandse belastingdienst JMW heeft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ‘ANBI’ zijn alle giften aan de Stichting JMW Bijdragen & Fondsen fiscaal aftrekbaar. Als donateur kun je zowel eenmalig als doorlopend je gift overmaken. 
De kosten voor uitgave van de Benjamin (exclusief de personele lasten) circa € 75.000. Na aftrek van enkele inkomsten resteerde een tekort van circa € 55.000. De lezersbijdrage bedroeg maar liefst bijna € 42.000 in 2014. Het tekort voor de Benjamin werd hiermee aanzienlijk kleiner. Meer achtergrondinformatie over donaties aan JMW, de uitgever van de Benjamin.

Doneer

Via rekeningnummer NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. Onder vermelding: Donatie Benjamin