Financiële bijdrage van het Joods Jongeren Fonds

LET OP

Joodse jongeren, onder de 30 jaar, kunnen via JMW een aanvraag doen voor een individuele bijdrage van het Joods Jongeren Fonds. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten etc. op Joods gebied die de aanvrager niet uit andere bron kan financieren. Als de jongere de aanvraag niet zelf kan doen, kan een wettelijk vertegenwoordiger namens hem of haar een aanvraag indienen. Een individuele uitkering uit het JJF kan maximaal € 1000 bedragen.

Een commissie van JMW beoordeelt de aanvragen en toetst deze aan de beoordelingscriteria. Deze zijn vastgelegd in het uitkeringsreglement van het JJF. De kernvraag, die gesteld wordt, is of de activiteit of besteding een bijdrage leveren aan de continuïteit van de Joodse jongerengemeenschap. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door middel van het daartoe bestemde formulier:
Download het formulier als Word document en stuur het ingevuld op, met eventuele relvante bestanden, naar spreekuur@joodswelzijn.nl.