Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Margo Weerts

 

 

 

 

 

 

mr. Margo Weerts, directeur-bestuurder

Margo Weerts is op 1 januari 2021 aangetreden als directeur-bestuurder. Zij werkte de afgelopen 25 jaar in maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Als eindverantwoordelijke gaf zij vorm aan organisaties in een turbulente omgeving. Zij is onder meer directeur van patiëntenorganisatie Harteraad geweest en lid van het managementteam van de Hartstichting. De laatste jaren was Margo zelfstandig adviseur in de zorg en begeleidde veel samenwerkingstrajecten. Ook is zij actief als toezichthouder in de zorg. 

Esti Cohen, Teamleider Hulp- en Dienstverlening

Esti Cohen is op 1 februari 2022 aangetreden als teamleider van de afdeling Hulp- en Dienstverlening. Zij werkt sinds 1998 als maatschappelijk werker bij JMW. In deze jaren heeft zij veel inhoudelijke kennis opgedaan op verschillende gebieden van hulpverlening, zoals contextgebonden zorg, alsook groepshulpverlening en oorlogsfondsen en kent Esti de organisatie door en door.  

Chaya Oost, Teamleider Joods Leven

Chaya Oost is sinds 1 februari 2022 aangetreden als teamleider van de afdeling Joods Leven. Deze afdeling zet zich in voor identiteitsversterking en netwerkontwikkeling binnen de Joodse gemeenschap door het hele land. Door het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijkse 4 mei herdenking of door het aansturen van de ontmoetingsgroepen en nog veel meer. Chaya werkt sinds 2018 bij JMW en is begonnen op de afdeling Joods Leven (toen nog Joodse Activiteiten). 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zes leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Micha Glaser, voorzitter
Simone Kukenheim, vicevoorzitter
Edi Cohen, lid
Sharon Kijl, lid
Saskia Polak, lid
Jaron Weishut, lid
Niek Polak, lid