Statuten en reglementen

JMW heeft haar instellingsstatuten in 2008 aangepast. 
Klik hier voor de statuten 2008 van JMW.

Instellingsreglement
Sedert 1991 beschikt JMW over een instellingsreglement, waarin registratie, dossier en privacybepalingen zijn opgenomen. Het instellingsreglement is in april 2002 geactualiseerd na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens in 2001. In oktober 2005 is het document opnieuw geactualiseerd.
Het instellingsreglement regelt de cliëntregistratie van de sectoren Hulpverlening en Thuiszorg en de deelnemerregistratie van de sector Zorg & Preventie.
Klik hier voor het instellingsreglement van JMW.

Klokkenluidersregeling
JMW kent een klokkenluidersregeling voor medewerkers, die is toegevoegd aan het personeelshandboek. Klik hier voor de klokkenluidersregeling.