JMW alleen voor mensen met een Joodse achtergrond?

JMW is opgericht voor ‘de sociale zorg aan Joden in Nederland’ zoals dat in de statuten staat. JMW wordt ook voor het grootste deel van zijn activiteiten specifiek gefinancierd voor de hulpverlening aan personen met een Joodse achtergrond. Toch helpt JMW ook mensen die geen Joodse achtergrond hebben. Deze situatie leidt nog wel eens tot verwarring. Met enige regelmaat willen cliënten die geen Joodse achtergrond hebben, gebruik maken van de andere voorzieningen die JMW biedt, bijv. van het maatschappelijk werk en van de activiteiten die het team Joods Leven organiseert.

In het maatschappelijk werk is het beleid dat wij een beperkt aantal keren met de betreffende cliënt de hulpvraag kunnen doorspreken om degeen zo goed mogelijk te kunnen doorverwijzen. JMW kan echter geen andere hulp bieden. Zoals gesteld wordt JMW daarvoor niet gesubsidieerd.

De vraag bereikt ons nog vaker bij de sociaal culturele activiteiten die JMW organiseert. Bij deze activiteiten speelt een rol dat JMW deze bijeenkomsten speciaal organiseert met als doel ontmoeting, identiteitsversterking en netwerkontwikkeling.

De bijeenkomsten zijn dan ook bedoeld voor iedereen met een Joodse achtergrond en hun partner. Onder Joodse achtergrond verstaan wij iedereen met een Joodse (groot)vader en/of (groot)moeder en degenen die Joods zijn geworden. Bij een aantal van de activiteiten is de gemiddelde leeftijd van deelnemers boven de 70 jaar. De gevolgen van de Shoa, de jaren ’40-’45, spelen bij deze groep een grote rol in hun leven. Van belang bij deze groep is dan ook de sociale veiligheid die binnen de groep geboden wordt. Als de groep opengesteld zou worden voor iedereen die belangstelling heeft dreigt deze functie verloren te gaan.

Overigens komen wij met enige regelmaat cliënten tegen die er door omstandigheden achter komen dat zij een Joodse achtergrond hebben. Soms omdat een Joodse grootouder niet-Joods is getrouwd en de Joodse roots naar de achtergrond zijn geraakt. Vaak omdat daar ook de verschrikkingen van de Holocaust een rol bij spelen en de gevoelens over de Joodse achtergrond –op zijn minst- heel erg ambivalent zijn. Heeft u er overigens wel eens aan gedacht uw achtergrond te onderzoeken? U kunt bijvoorbeeld veel informatie vinden bij de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie