Omgaan met de nasleep van de oorlog

Voor oorlogsoverlevenden en volgende generaties

Hoe je het ook wendt of keert, na 70 jaar speelt de oorlog nog steeds een rol in het leven van veel Joodse Nederlanders. Hoe ermee omgegaan wordt is bij iedereen anders. In sommige families wordt er veel over de oorlog gepraat. In anderen juist niet. In alle gevallen heeft de oorlog een impact gehad. JMW biedt voor de oorlogsgeneratie hulp en ondersteuning. Maar ook voor de naoorlogse generaties is JMW er.

Kind in de oorlog

Bent u vóór of in de oorlog geboren en heeft u de oorlog (bewust) meegemaakt? Praat u er met uw familie niet over, maar heeft u die behoefte wel? Praat met generatiegenoten in de veilige omgeving van JMW. Realiseert u zich dat het verleden ook uw kracht zijn. Dat weet u beter wie dan ook. Praat mee in een gespreksgroep en luister naar de verhalen van anderen. 

De oorlog van mijn ouders

In de jaren na de oorlog, is het bevolkingsaantal onder Nederlandse Joden explosief gegroeid. Jarenlang was er geen aandacht voor de zogenaamde naoorlogse generatie. Wat hadden zij nou meegemaakt? Inmiddels is dat veranderd en mag je er ook zijn. Wil je praten over thema’s die een rode draad vormen bij de naoorlogse generatie? Praat mee in een gespreksgroep en luister naar de verhalen van anderen. 

De oorlog van mijn grootouders

Ben je jong en heb je een Joodse moeder of Joodse vader, of allebei? Wil je meer doen met je Joodse familiegeschiedenis? Vind je het interessant om met mensen van je eigen leeftijd te praten over Joodse onderwerpen? Kom dan naar de 3G groep. 3G staat voor derde generatie. De derde generatie na de oorlog. Iedereen in deze groep heeft ten minste één Joodse grootouder die de oorlog heeft overleefd. De gesprekken gaan de diepte in, bijvoorbeeld over in hoeverre je keuzes maakt die met je familiegeschiedenis te maken hebben. Er is veel zelfinzicht bij de deelnemers en er is veel herkenning over hoe het er in de families aan toe gaat. Lijkt dit je iets?

Neem contact op met spreekuur@joodswelzijn.nl of bel 088 165 22 50. 

 

Brievenproject

Het Brievenproject '(Niet) Van Gisteren' is in 2005 van start gegaan. In dit project schrijven ouderen en jongeren die elkaar niet kennen drie brieven aan elkaar om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. De leerlingen, vaak islamitische jongeren, leren van de persoonlijke ervaringen van ouderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na afloop worden de brieven gebundeld in een boekje dat iedereen mee naar huis krijgt als aandenken. Aan het eind van de briefwisseling ontmoeten de groepen briefschrijvers elkaar in de Hollandsche Schouwburg. De leerlingen krijgen een educatieve middag en als afsluiting ontmoeten de ouderen en de jongeren elkaar. Dit is vaak een ontroerend moment.

Meedoen?

Heeft u een Joodse achtergrond en bent u geboren voor 1945? Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit project, neem dan contact op.

Mocht u iemand kennen die ook geïnteresseerd is, dan horen wij dat ook graag van u.

Herdenken

Ieder jaar organiseert JMW een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Naast het zeggen van het kaddisj (gebed voor de doden) in de Hollandsche Schouwburg tijdens de algemene herdenking, stelt JMW vooraf een programma samen. De inhoud is ieder jaar anders.

Let op: In 2019 wordt de herdenking op 2 mei georganiseerd, op Jom Ha'sjoa, aangezien 4 mei op sjabbat valt.

Wat deelnemers zeggen over de 4 mei herdenking:

Beste Roos van den Berg,

Ik wil jou graag bedanken voor de mooie en emotionele bijeenkomst op de 4 mei.  Het was een goed verzorgde middag. Het verdient echt een warm bedankje. Ik wil jou bedanken en het volledige team van JMW,  dat zo betrokken is.  Ik heb prachtige ontmoetingen gehad met onbekende mensen  en dat raakte mij.  Het was een middag vol Joodse nesjomme. Ik voelde mij snel thuis.  Ik verlang ernaar om weer te praten, te delen, en te  ervaren. Ik zou zo graag iedereen binnenkort weer ontmoeten. Dat is mijn grote wens.  Nogmaals bedankt voor een fijne dag. 4 mei is een moeilijke dag, die draagbaar is geworden door deze middag en avond.  

Met vriendelijke groet,

Joanna Feldman 

Neem contact op voor meer informatie.

 

Levensverhaal vastleggen?

ZEGT HET VOORT EN BRENG UW LEVENSVERHAAL IN BEELD.

Vertellen is delen, delen is samen dragen en samen dragen is samen zijn…

JMW is in 1996 een project gestart om diegenen, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in de gelegenheid te stellen hun levensverhaal - ervaringen van voor, tijdens en na de oorlog - op beeld vast te leggen. In 1998 is het project ook voor de naoorlogse generatie opengesteld.
Meer informatie: Levensverhaal in Beeld: het verhaal van uw leven.