Artikel 2-Fonds

Claims Conference – Artikel-2 Fonds

Het Artikel 2-Fonds is een door Duitsland ingestelde compensatieregeling voor Joodse vervolgingsslachtoffers wereldwijd, die wordt uitgevoerd door de Conference on Jewish Material Claims against Germany, kortweg de Claims Conference (CC). Wat Nederland betreft is JMW door de CC aangewezen als organisatie die jou kan helpen bij het doen van een aanvraag. 

Criteria

Het Artikel 2-Fonds is bedoeld voor Joodse vervolgingsslachtoffers die: 

  • Opgesloten waren in een concentratiekamp 
  • Minstens 3 maanden gevangen waren in een getto, zoals door de Duitse regering gedefinieerd 
  • Minstens 6 maanden ondergedoken waren in een door de Nazi’s bezet gebied 
  • Minstens 12 maanden ondergedoken waren in een satellietstaat van de Nazi’s 

Er is een foetus-regeling van kracht. Dit betekent dat ook aanvragen in behandeling worden genomen van aanvragers, die een foetus waren op het moment van vervolging van hun moeder. 

Uitsluitinggronden 

  • Een inkomen per jaar dat hoger is dan netto € 45.000,- waarbij niet als inkomen wordt beschouwd: AOW, Wuv, (bedrijfs)pensioenen en inkomen van de partner. Of 
  • Een vermogen dat hoger is dan € 900.000,-. Niet als vermogen wordt beschouwd het eigen huis waarin u zelf woont. Of 
  • Een eerder ontvangen uitkering uit Duitsland die meer bedroeg dan (destijds) DM 35.000,- (nu: € 17.000,-). 
  • Erfgenamen van rechthebbenden komen niet in aanmerking voor het fonds. 

De bedragen betreffende inkomen en vermogen zijn in januari 2019 verhoogd. Mocht je vanwege het inkomsten- en/of vermogenscriteria tot dan toe zijn afgewezen; de Claims Conference neemt zelf contact met je op om jouw aanvraag te herzien. Mocht je geen brief van hen hebben ontvangen en meen je wel in aanmerking te komen voor Artikel 2, neem dan contact met ons op. Wij helpen je met het verzoek aan de Claims Conference om jouw aanvraag te laten herzien. 

Uitkering

De hoogte van de uitkering krachtens de hiervoor genoemde criteria bedraagt € 600,- per maand. 

Aanvragen 

Degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de bovenstaande voorwaarden en richtlijnen, kunnen alsnog een aanvraag indienen door middel van een bij JMW op te vragen aanvraagformulier. JMW helpt bij het invullen van het formulier. Het aanvraagformulier is te  downloaden van de site van de Claims Conference. 
De Claims Conference moedigt mensen, die in aanmerking menen te komen, aan om een aanvraag in te dienen. 

Tot slot

Ieder jaar verzoekt de Claims Conference middels een brief of e-mail om “het bewijs van in leven zijn” in te dienen. Dit kan online ingediend worden. In de brief of e-mail, voor het Artikel 2-Fonds, wordt dit de “online-identificatiecontroleprocedure PANEEM” genoemd. JMW kan je helpen om deze identificatiecontroleprocedure te starten en versturen.
De uitkering van het Artikel 2-Fonds is niet van invloed op de uitkering krachtens de Wuv. Met ingang van 1 januari 2016 is de uitkering uit het Artikel 2-Fonds van de Claims Conference, vrijgesteld van inkomstenbelasting en premieheffingen. 
Nabestaanden van rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op een uitkering uit het Artikel 2-Fonds. 

Hulp bij procedures en formulieren 

Voor hulp bij het invullen van de autorisatie vkun je je wenden tot JMW. Mocht je niet meer in staat zijn naar één van onze kantoren te komen, dan kun je een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Je kunt de privacyverklaring van de Claims Conference hier lezen: www.claimscon.org/about/privacy-policy/ 

Contactgegevens

Met een hulpverlener van JMW in gesprek? Neem contact op met ons!
088-1652200
Bekijk alle locaties

Voor meer informatie over wat wij doen met uw persoonsgegevens, klik dan hier!

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden