Gettopensioen

In Duitsland kan men bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Berlijn een zogenaamd gettopensioen aanvragen. Dit is een Duits pensioen voor voormalige werkers in een getto. De stad Amsterdam wordt  in de periode 15 september 1941 – 30 september 1943 door het DRV als getto gezien.  Ook weduwen en weduwnaars van mensen die in aanmerking kwamen, en in sommige gevallen kinderen, kunnen een aanvraag doen. 

Criteria 

Je kunt een aanvraag indienen, wanneer je voldoet aan de volgende criteria: 

  • Je bent Joods. 
  • Je was op 15 september 1941 ouder dan drie jaar. 
  • Je verbleef in de genoemde periode in de stad Amsterdam. Je hoeft niet de gehele periode in Amsterdam te hebben gewoond, het kan ook een gedeelte van deze periode zijn.   
  • Je hebtt werk verricht zonder dwang, waarbij het begrip werk in de meest ruime zin wordt geïnterpreteerd. 
  • Je ontving voor dit werk enige vorm van vergoeding, dit kan bijvoorbeeld ook eten zijn. De hoogte van de vergoeding is niet relevant. Het is ook niet relevant of de vergoeding rechtstreeks werd uitbetaald of aan derden (bijvoorbeeld, in geval van werkzaamheden voor de Joodse Raad, aan de Joodse Raad).  

Uitkering

De hoogte van de uitkering is in de eerste plaats afhankelijk van de duur van het werk in het getto. Daarnaast wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de werksituatie nà de oorlog, waarbij het aantal jaren telt (het moet om minimaal vijf jaar gaan). Ook de jaren waarin gehuwde vrouwen voor kinderen zorgden, zo ook  werkeloosheid, verblijf in buitenland en verblijf in Nederland, tellen mee. Het verblijf in een concentratiekamp of werkkamp wordt door het gettopensioen niet als pensioenjaren meegerekend. 

Weduwen/weduwnaars 

Wanneer je weduwe of weduwnaar bent van iemand die aan bovenstaande criteria voldoet, kun je ook een aanvraag indienen.  

Kinderen van overleden ouders 

Heb je een ouder die bij leven het Gettopensioen bij de Deutsche Renten Versicherung (DRV) niet aangevraagd heeft en gestorven is op of na 27 juni 2002? Dan kunt je als erfgenaam/kind deze aanvraag alsnog indienen. De aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als een aantal feiten bewezen en gedocumenteerd kunnen worden door de erfgenaam. 

Aanvragen 

Wanneer je hier behoefte aan hebt, helpen wij je met het invullen van het aanvraagformulier. Je kunt je telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur. Mocht je niet in staat zijn naar één van onze kantoren te komen, dan kun je een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Je kunt ook zelf een Duits/Engelstalig aanvraagformulier downloaden van de site van de DRV. 
De DRV moedigt mensen, die in aanmerking menen te komen, aan om een aanvraag in te dienen. 

Verschil Gettopensioen en Gettofonds

Het grootste verschil tussen het Gettopensioen en Gettofonds is dat bij het Gettopensioen je als overlevende of nabestaande (weduwen/weduwnaar of kind) aanvraag kan doen. Voor nabestaande zijn er wel nog extra criteria, zoals dat degene die gewerkt heeft voor 1938 geboren moet zijn. Als kind kom je alleen in aanmerking als de ouder is overleden na juni 2002 en als die ouder geen Gettopensioen reeds heeft ontvangen of als die ouder nog een partner heeft. Neem voor meer criteria contact op met het spreekuur van JMW.

Contactgegevens

Met een hulpverlener van JMW in gesprek? Neem contact op met ons!
088-1652200
Bekijk alle locaties

Voor meer informatie over wat wij doen met uw persoonsgegevens, klik dan hier!

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden