Het gettofonds: een overzicht

Informatie voor overlevenden van de Sjoa die hebben gewerkt in het getto van Amsterdam.

  1. Deel van Amsterdam als ‘getto’ erkend
  2. Hulp en procedure aanvraagformulier
  3. Download aanvraagformulier
  4. Extra informatie

1. Deel van Amsterdam als ‘getto’ erkend
In aanvulling op de bestaande regeling voor Joodse vervolgingsslachtoffers, die tijdens de oorlog gedwongen te werk werden gesteld, is een nieuwe regeling voor mensen, die niet gedwongen te werk werden gesteld in een getto: het Gettofonds.
Het Gettofonds is een Duits fonds dat een eenmalig bedrag van € 2.000,00 toekent aan Joodse vervolgingsslachtoffers die tijdens de oorlog in een getto verbleven en niet-gedwongen werkten. Sinds kort wordt een (klein) deel van de stad Amsterdam, in de periode van 15 september 1941 tot en met 30 september 1943, als getto erkend. Dit betekent dat iedereen die in deze periode in dat deel van de stad verbleef en niet-gedwongen werk verrichtte, een aanvraag kan indienen bij het Gettofonds.

Criteria op een rijtje

  • U woonde of verbleef (tijdelijk of permanent) in de periode van 15 september 1941 tot en met 30 september 1943 in Amsterdam.

U hoeft niet de gehele periode in Amsterdam te hebben gewoond, het kan ook een gedeelte van deze periode zijn.  

  • U heeft in deze periode– zonder dat u daartoe gedwongen werd - werk verricht.

Het maakt niet uit hoe lang u dat werk gedaan heeft. 

2. Hulp en procedure aanvraagformulier
De autorisatie van het aanvraagformulier (waar om wordt gevraagd bij vraag 2) kunt u laten doen door JMW. Ook voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u zich wenden tot JMW.

Een afspraak maken:
Het is belangrijk dat de maatschappelijk werker die helpt met het aanvraagformulier u persoonlijk ziet. Wilt u een afspraak maken met een maatschappelijk werker in regio Rotterdam, Den Haag of Arnhem dan kunt daartoe het het desbetreffende kantoor bellen. Mocht u niet in staat zijn, naar een van de kantoren komen, dan zal met u een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek.

Belangrijke documenten voor uw aanvraag:
Het is belangrijk dat u uw identiteitsbewijs en een bankafschrift meeneemt naar de afspraak. Wanneer u erkend bent voor de WUV en/of artikel 2 (Claims Conference) is het tevens nodig dat u hier een officieel document van meeneemt (de toekenning en/of een maandoverzicht).
JMW kan, wanneer u dat wilt, helpen wij bij het invullen van de aanvraagformulieren. Ook kunnen wij uw handtekening op het formulier autoriseren (bevestigen). Ook bij twijfel of u rechten kunt doen gelden op de nieuwe regeling, wordt u aangeraden een aanvraag in te dienen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag is JMW op geen enkele wijze betrokken. Wij weten dus niet als u een aanvraag indient, of deze wordt toegekend.

3. Download aanvraagformulier
U kunt het aanvraagformulier rechtstreeks van onze website downloaden.

4. Meer informatie
Meer informatie over het gettofonds kunt u nalezen op de website van de Bundesamt.