Gettopensioen

In Duitsland kan men bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Berlijn een zogenaamd gettopensioen aanvragen. Dit is een Duits pensioen voor voormalige werkers in een getto. De stad Amsterdam wordt  in de periode 15 september 1941 – 30 september 1943 door het DRV als getto gezien. 

Criteria
U kunt een aanvraag indienen, wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • U bent Joods.
  • U was op 15 september 1941 ouder dan drie jaar.
  • U verbleef in de genoemde periode in de stad Amsterdam.
  • U heeft werk verricht zonder dwang, waarbij het begrip werk in de meest ruime zin wordt geïnterpreteerd.
  • U ontving voor dit werk enige vorm van vergoeding, dit kan bijvoorbeeld ook eten zijn. De hoogte van de vergoeding is niet relevant. Het is ook niet relevant of de vergoeding aan u zelf rechtstreeks werd uitbetaald of aan derden (bijvoorbeeld, in geval van werkzaamheden voor de Joodse Raad, aan de Joodse Raad).

Uitkering
De hoogte van de uitkering is op de eerste plaats afhankelijk van de duur van het werk in het getto. Daarnaast wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de werksituatie nà de oorlog, waarbij het aantal jaren telt (het moet om minimaal vijf jaar gaan). Ook de jaren waarin gehuwde vrouwen voor kinderen zorgden, zo ook  werkeloosheid, verblijf in buitenland en verblijf in Nederland, tellen mee. Het verblijf in een concentratiekamp of werkkamp wordt door het gettopensioen niet als pensioenjaren meegerekend.

Weduwen/weduwnaars
Wanneer u weduwe of weduwnaar bent van iemand die aan bovenstaande criteria voldoet, kunt u ook een aanvraag indienen. 

Kinderen van overleden ouders
Heeft u een ouder die bij leven het getto pensioen bij de Deutsche Renten Versicherung (DRV) niet aangevraagd heeft en gestorven is op of na 27 juni 2002? Dan kunt u als erfgenaam/kind deze aanvraag alsnog indienen. De aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als er een aantal feiten bewezen en gedocumenteerd kunnen worden door de erfgenaam.

Aanvragen
Wanneer u hier behoefte aan heeft, helpen wij u met invullen van het aanvraagformulier. U kunt zich telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur. Mocht u niet in staat zijn naar één van onze kantoren te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

U kunt ook zelf een Duits/Engelstalig aanvraagformulier downloaden van de site van de DRV.

De DRV moedigt mensen, die in aanmerking menen te komen, aan om een aanvraag in te dienen.