Kom ik in aanmerking voor de Wuv of de WUBO?

De Wuv en Wubo zijn Nederlandse oorlogswetten. Ze worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Als u Joods bent en voor of in de Tweede Wereldoorlog bent geboren, kunt in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (de Wuv) of de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsgetroffenen (de WUBO) erkenning, een periodieke uitkering en voorzieningen aanvragen. Of er op de aanvraag positief wordt beslist, hangt af van vele factoren, zoals de vraag of u vervolging hebt ondergaan, dan wel een oorlogscalamiteit heeft meegemaakt. Ook speelt de causaliteit van uw lichamelijke en/of psychische klachten met de oorlog een grote rol. Alle informatie over deze wetten kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). Dit is de organisatie die de Wuv en de WUBO uitvoert.

Nadat u een aanvraag bij de SVB heeft ingediend, krijgt JMW het verzoek om een sociaal rapport te schrijven.

Wanneer het een eerste aanvraag betreft is dat rapport erg uitgebreid. De rapporteur van JMW luistert naar uw verhaal en beschrijft  in het rapport hoe uw leven er voor, tijdens en na de oorlog uitzag. De nadruk ligt op de doorstane oorlogservaringen en de invloed ervan op uw verdere levensloop. Als u officieel erkend bent als vervolgingsslachtoffer of burger-oorlogsgetroffene, kunt u daarna ook nog voorzieningen aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen zijn: een vergoeding voor huishoudelijke hulp, een tegemoetkoming in de deelname aan het maatschappelijk verkeer, verhuis-en herinrichtingskosten, medisch vervoer e.a.

  • Wilt u een aanvraag voor de Wuv of de WUBO indienen of twijfelt u erover?
  • Wilt u uw Wuv/WUBO met een professional doornemen en nogmaals beoordelen?
  • Of wilt u simpelweg geïnformeerd worden over de oorlogswetten en het werk van de afdeling Oorlogsgetroffenen en Verzetsdeelnemers van de SVB?

Neemt u dan gerust contact met JMW op. De professionals van JMW hebben voldoende expertise en ervaring om u goed te kunnen informeren en adviseren. Ook begrijpen ze dat uw verhaal vertellen en daarna in het sociaal rapport teruglezen emotioneel belastend kan zijn.