ANBI Samenwerkingsverband

ANBI-gegevens van de Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk

KvK-nummer: 41208231

RSIN: 805798997

Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam

Doelstelling: het verlenen van steun bij de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele sociale zorg voor de Joden in Nederland

Beloningsbeleid: De Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk heeft geen medewerkers in dienst. Uitsluitend de ambtelijk secretaris en de secretariële ondersteuner ontvangen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders ontvangen geen vergoeding. 

Voor de verkorte resultatenrekeningen van de Stichting Samenwerkingsverband JMW en andere jaarrekeningen, klik hier